MERKEZİN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

Spor bilimleri ve spor bilimleri ile ilgili alanlarda yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alanlarının desteklenmesi ve bu alanlara altyapı oluşturulması, araştırma ve yayın etiği ilkeleri çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda yayınlamak, sporda performansı belirleyen psikolojik, bilişsel, sosyal, fiziksel ve fizyolojik parametreleri disiplinler arası iş birliği sağlayarak her spor dalı için analiz etmek ve analizler sonucunda antrenman programlarını geliştirmek, farklı spor dalları için yetenek seçimi test bataryaları geliştirmek ve uygulamak, milli sporcuların tüm antrenman periyotlaması süresince takibini yaparak elit ve milli sporcuların başarısını artırmak, spor dallarına özgü sakatlanmaların önlenebilmesi için koruyucu antrenman programları geliştirmek ve uygulamak, sporda başarının artırılması için izleyici, sporcu, antrenör, spor kulüpleri ve federasyonları için eğitim/araştırma faaliyetleri ve projeler düzenlemek, egzersiz ve halk sağlığı ilişkisini güçlendirmek amacıyla fiziksel uygunluk ölçümleri yapmak, egzersiz programları geliştirmek ve uygulamaktır.