ASPAM tarafından, 13-17 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 5600 kişinin katıldığı T.C. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Memuru alım sınavı gerçekleştirilmiştir.