Ankara Üniversitesi Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin desteğiyle ANKÜ Geliştirme Vakfı Okulları öğrencileri üzerinde yapılan Fiziksel Uygunluk Taraması sonuçları 31 Mayıs 2022 tarihinde sunuldu.