ASPAM yönetim değişikliğiyle birlikte;

Doç. Dr. Recep Sürhat Müniroğlu Müdürlük makamına,

Doç. Dr. Raci Karayiğit Müdür Yardımcılığı makamına getirilmiştir. 

Bilginize arz ederiz.